Home

EARTH EDUCTION

Nederlandse afdeling

WELKOM


Earth Education Nederland is een onderdeel van The Institute for Earth Education en heeft als doel om mensen te stimuleren om in meer harmonie met de natuurlijke wereld te leven door


  • te begrijpen hoe ecosystemen werken
  • liefde en respect voor de aarde en het leven erop te ontwikkelen
  • onze eigen impact op natuurlijke rijkdommen te verminderen


Om dat te bereiken zijn er een aantal educatieve programma’s en activiteiten ontwikkeld zoals

Aardewandelingen, Muir Treks, en Earthkeepers.


In memoriam

Zo lang als ik leef, zal ik de watervallen en vogels en de wind horen zingen.


Ik zal de rotsen vertolken, de taal van vloed, storm en lawine leren.


Ik zal mezelf vertrouwd maken met de gletsjers en de wilde tuinen,


En zo dicht mogelijk bij het hart van de wereld komen als ik kan.- John Muir

OVER ONS


We werken bij Earth Education Nederland uitsluitend met vrijwilligers die zich inzetten voor het werk van Earth Education. Daarvoor leiden we wel mensen op in samenwerking met onze internationale trainers en programmabegeleiders.


Onze vrijwilligers in Nederland houden zich onder meer bezig met:

  • Het begeleiden van onze programma’s, zoals Earthkeepers, Aardewandelingen en Muir Treks
  • Het mee vertalen van het oorspronkelijke Engelse materiaal en handboeken voor begeleiders van de programma’s naar het Nederland
  • Het opleiden en begeleiden van nieuwe Earth Educatoren
  • Het beheren en verkopen van Nederlandse Earth Education materialen
  • Ontwikkeling van nieuwe programma’s en activiteiten die de principes van Earth Education verder brengen


Heb je interesse? Stuur ons een email voor meer informatie


 
 
 
 

Stichting

Tot 2023 waren we officieel ingeschreven als stichting (KVK-nummer 02077956) onder de naam “Stichting The Institute For Earth Education, Nederlandse afdeling”. Vanaf 2024 zijn we niet langer 'officieel' actief, maar we zullen ons blijven inzetten om Muir Treks en andere activiteiten te organiseren en ondersteunen en het gedachtengoed uit te dragen.


Onze jaarverslagen zijn hieronder te downloaden als pdf bestanden.


Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014